Parotěsné fólie

Parotěsné fólie (parozábrany) se primárně používají jako ochrana tepelné izolace proti pronikání vodních par z interiéru do konstrukce a zabraňují nadměrné kondenzaci vodních par do konstrukce, tím přispívají k zachování dlouhodobé funkce tepelné izolace. Tvoří tak parotěsnou a vzduchotěsnou vrstvu z interiéru (zevnitř interiéru do tepelné izolace).

 Typy parotěsných zábran

Hodnota ekvivalentní tloušťky sd  [m] vyjadřuje ekvivalentní difúzní tloušťku vrstvy vzduchu, která by kladla stejný difúzní odpor jako tloušťka vrstvy konstrukce. Výrobky pro parotěsnící vrstvu se rozlišují na:

  • parobrzdy je-li sd  < 170 m
  • parotěsné zábrany o střední propustnosti je-li 170 m ≤ sd  < 1500 m
  • parotěsné zábrany o nízké propustnosti je-li sd  ≥ 1500 m
Kategorie Typ materiálu dle propustnosti  
I.  difúzně propustné materiály 0,5 m ≤ sd ≤ 100 m
II. difúzně málo propustné materiály 100 m < sd  < 600 m
III.  difúzně velmi těžko propustné materiály 600 m < sd  ≤ 1500 m
IV.  výrobky téměř nepropustné vodní páře sd  > 1500 m

Tab.: Rozdělení materiálů dle hodnoty difúzní tloušťky 

Zvolení správné parotěsnící fólie

I. kategorie - parobrzdy: Výrobky nesnadno propustné pro vodní páru. Umožňují kontrolovaný prostup páry střešní konstrukcí. Navrhují se především kvůli omezení velikosti hmotnostního toku vodních par při malém vnitřním a vnějším klimatickém zatížení. U lehkých střešních konstrukcí by se navrhovaly z důvodu zvýšení neprůvzdušnosti střešní konstrukce. Nelze použít jako dodatečná tepelná izolace střechy či tepelná izolace podkroví.

II. kategorie - mírné parozábrany: Výrobky těžko propustné pro vodní páru. Navrhují se pro běžné občanské a bytové objekty při běžných klimatických poměrech. Již slouží jako dodatečná tepelná izolace střechy či tepelná izolace podkroví.

III. kategorie - parozábrany: Výrobky velmi těžko propustné pro vodní páru. Navrhovaly by se pro velké vlhkostní zatížení vnitřních prostorů (prádelny, pivovary apod.) nebo pro vnější nepříznivé klimatické podmínky (objekty umístěné v lokalitě s nadmořskou výškou vyšší než 600 m.n.m.). Slouží jako dodatečná tepelná izolace střech či tepelná izolace podkroví.

IV. kategorie - výrazné parozábrany: Výrobky téměř nepropustné pro vodní páru. Navrhovaly by se v extrémních klimatických podmínkách a tam, kde by hrozilo veliké riziko ztráty funkčnosti a snížení životnosti střešní konstrukce z důvodu možné kondenzace vodních par ve střešní konstrukci. Slouží jako dodatečná tepelná izolace střech či tepelná izolace podkroví.

Zdůvodnění rozdělení do čtyř kategorií

První hraniční bod sd  = 0,5 m: Tento hraniční bod je uveden v normě DIN 4108-3:2001, kde se rozdělují výrobky na difúzně propustné a na výrobky difúzně málo propustné. Výrobky s hodnotou ekvivalentní difúzní tloušťkou sd  < 0,5 m nelze považovat za výrobky dostatečně omezující prostup vodních par.

Druhý hraniční bod sd  = 100 m: Hodnota ekvivalentní difúzní tloušťky sd  = 100 m se již objevila v české odborné literatuře a tato hodnota je blízká hodnotě uváděné ve švýcarské normě SIA 238. Rozděluje výrobky pro parotěsnící vrstvy na parobrzdy a parozábrany.

Třetí hraniční bod sd  = 600 m: Při posouzení různých skladeb střešních konstrukcí podle normy ČSN EN ISO 13788, při volbě nepříznivých vnějších okrajových podmínek a nepříznivých vnitřních okrajových podmínek byla vypočtena maximální hodnota ekvivalentní difúzní tloušťky parotěsnící vrstvy tak, aby skladba ještě vyhověla požadavkům normy ČSN 730540:2002. Její hodnota je sd  = 546 m. Proto hraniční hodnota sd  = 600 m se jeví jako optimální horní mez pro parozábrany navrhované v běžných klimatických podmínkách.

Čtvrtý hraniční bod sd  = 1500 m: Tato hodnota je uváděna v normách DIN 4108-3:2001 a ČSN EN ISO 12572, kde se výrobky s vyšší hodnotou ekvivalentní difúzní tloušťky považují za materiály nepropustné pro vodní páru.

Ostatní technické vlastnosti

Správná volba parotěsné zábrany má určující vliv na chování zatepleného pláště budovy. Zajisté chceme docílit toho, aby tepelná izolace střechy byla dostatečná. Proto bychom si měli všímat i dalších aspektů a kvalitu parotěsné zábrany ověřit několika fyzikálními a technickými vlastnostmi:

  • Pevnost v tahu - určuje tvarovou stálost a odolnost proti mechanickému poškození
  • Povrstvení hliníkem - povrstvení nosné fólie hliníkem výrazně zvyšuje užitnou hodnotu parotěsné zábrany coby tepelné izolace střech
  • Reflexivita - vyjadřuje schopnost a účinnost materiálu odrážet krátkovlnné elektromagnetické záření (sálavé teplo); čím vyšší reflexivita, tím lépe
  • Faktor difuzního odporu - vyjadřuje poměr mezi difúzním odporem tloušťky materiálu fólie a difúzním odporem vrstvy vzduchu o stejné tloušťce, udává, kolikrát méně vodní páry projde za jednotku času vrstvou daného materiálu v porovnání se stejně silnou vrstvou vzduchu; čím vyšší hodnota tím lépe
  • Plošná hmotnost - vyjadřuje váhu materiálu na 1m a má vliv na mechanickou odolnost materiálu před poškozením; čím vyšší tím lepší
  • Požární odolnost - zařazuje materiál do definované skupiny dle schopnosti hořet (resp. nehořet); vzhledem k hmotnosti parotěsné zábrany v konstrukci se de-facto neposuzuje
  • Teplotní stabilita - vyjadřuje schopnost fólie odolávat výkyvům teplot; čím větší rozmezí teplot tím lépe

 

 Tepelná izolace podkroví

Obr.: Tepelná izolace podkroví pomocí parotěsné reflexní fólie Guttafol ALU Therm

Nejprodávanější
detail
0,95 €
1.
Parotěsná fólie Guttafol DS Alu (reflexní)

Polyetylenová parotěsná fólie (parozábrana) zesílená výztužnou mřížkou a s reflexní metalizovanou vrstvou pro odraz sálavého tepla. Účinně zabraňuje pronikání vodních par z interiéru do střechy. Role 1,5 x 50 m.

Skladem (běžné varianty)
detail
0,72 €
2.
Parotěsná fólie Guttafol WB

Polyetylenová parotěsná fólie (parozábrana) zesílená výztužnou mřížkou 6 x 8 mm. Účinně zabraňuje pronikání vodních par z interiéru do střešní konstrukce. Délka role 1,5 x 10 m - 1,5 x 50 m.

Skladem (běžné varianty)
detail
0,60 €
3.
Parotěsná folie Parofol N 110

Průsvitná polyetylenová parotěsná fólie (parozábrana) zesílená výztužnou mřížkou. Zabraňuje pronikání vodních par z interiéru do střešní konstrukce. Délka role 1,5 x 50 m.

Skladem

Parotěsná folie Parofol N 110

Průsvitná polyetylenová parotěsná fólie (parozábrana) zesílená výztužnou mřížkou. Zabraňuje pronikání vodních par z interiéru do střešní konstrukce. Délka role 1,5 x 50 m.
0,60 €
Skladem > 6 000 m2
cena je uvedena za m2 vč. DPH
Parotěsná fólie Guttafol WB

Parotěsná fólie Guttafol WB

Polyetylenová parotěsná fólie (parozábrana) zesílená výztužnou mřížkou 6 x 8 mm. Účinně zabraňuje pronikání vodních par z interiéru do střešní konstrukce. Délka role 1,5 x 10 m - 1,5 x 50 m.
0,72 €
Skladem > 10 000 m2
cena je uvedena za m2 vč. DPH
Parotěsná fólie Guttafol WB Plus

Parotěsná fólie Guttafol WB Plus

Polyetylenová parotěsná fólie (parozábrana) zesílená výztužnou mřížkou 6 x 8 mm s integrovanou lepící páskou. Účinně zabraňuje pronikání vodních par z interiéru do střešní konstrukce. Délka role 1,5 x 50 m.
0,91 €
Skladem > 4 000 m2
cena je uvedena za m2 vč. DPH

Parotěsná fólie Guttafol DS Alu (reflexní)

Polyetylenová parotěsná fólie (parozábrana) zesílená výztužnou mřížkou a s reflexní metalizovanou vrstvou pro odraz sálavého tepla. Účinně zabraňuje pronikání vodních par z interiéru do střechy. Role 1,5 x 50 m.
0,95 €
Skladem > 10 000 m2
cena je uvedena za m2 vč. DPH
Gutta doporučuje
Parotěsná fólie Guttafol ALU Therm (reflexní)

Parotěsná fólie Guttafol ALU Therm (reflexní)

Unikátní fólie kombinující parozábranu a tepelnou izolaci střechy. Reflexní fólie s vysokou parotěsností, nahrazující 50 mm tepelné izolace. Tepelná izolace střech s 20% úsporou energie!
1,74 €
Skladem > 3 000 m2
cena je uvedena za m2 vč. DPH

Parotěsná fólie Guttafol ALU Therm Plus (reflexní)

Unikátní fólie kombinující parozábranu a tepelnou izolaci střechy. Reflexní fólie s vysokou parotěsností, nahrazující 70 mm tepelné izolace. Tepelná izolace střech s 30% úsporou energie!
2,60 €
Skladem > 700 m2
cena je uvedena za m2 vč. DPH
Parotěsná folie Guttafol DB Blau

Parotěsná folie Guttafol DB Blau

Vysoce kvalitní parotěsná fólie. Díky velkým rozměrům ubývá lepených spojů kudy může pronikat vlhkost. Rozměr fólie je 4 x 25 m.
0,62 €
Skladem > 3 000 m2
cena je uvedena za m2 vč. DPH
Parotěsná fólie Guttafol ALU Therm Plus (řez na míru)

Parotěsná fólie Guttafol ALU Therm Plus (řez na míru)

Unikátní fólie kombinující parozábranu a tepelnou izolaci střechy. Reflexní fólie s vysokou parotěsností, nahrazující 70 mm tepelné izolace. Tepelná izolace střech s 30% úsporou energie!
2,60 €
Skladem > 700 m2
cena je uvedena za m2 vč. DPH

Parotěsná fólie Guttafol ALU Therm (řez na míru)

Unikátní fólie kombinující parozábranu a tepelnou izolaci střechy. Reflexní fólie s vysokou parotěsností, nahrazující 50 mm tepelné izolace. Tepelná izolace střech s 20% úsporou energie!
1,74 €
Skladem > 3 000 m2
cena je uvedena za m2 vč. DPH
 
 

1.

Máme dlouholeté zkušenosti
JSME S VÁMI VÍCE NEŽ 20 LET

2.

Nabízíme zdarma
TECHNICKÉ PORADENSTVÍ

3.

Doručujeme zboží
PO CELÉ ČESKÉ REPUBLICE

4.

Velký výběr zboží
95 % ZBOŽÍ SKLADEM

Slevové kupony a výprodeje !
Bližší informace o zpracování osobních údajů
Přihlásit
Představujeme
Uživatelské jméno:
Heslo: